გარითმულია სიტყვა - ახსოვს , ბოლო 5 ასოთი რითმის კონა

შეიყვანეთ გასარითმი სიტყვა


შეიყვანეთ ციფრი


მახსოვს

გახსოვს

გვახსოვს

მეტი

ზევით

//