გარითმულია სიტყვა - ამოაცუნცულო , ბოლო 6 ასოთი რითმის კონა

შეიყვანეთ გასარითმი სიტყვა


შეიყვანეთ ციფრი


განგებასა ვერვინ შეცვლის, არ გასარითმი არ გაერითმების!
//